தலைக்கோல் நடனாலயம் - தமிழ்த்துறை நிதித்திரட்டல் Project

Thalaikkol Nadanaalayam Fundraises for Tamil Studies at SOAS - University of London

தலைக்கோல் நடனாலயம் - தமிழ்த்துறை நிதித்திரட்டல் Project
 • £1,000

  pledged of £1,500

  • 15

   users

  • 0

   left

This project received pledges on Mon 01 Aug 2022

தலைக்கோல் நடனாலயம் வழங்கும் முத்தமிழ் மாலை

 • 03-04-2021
 • மாலை 6 மணி (இலண்டன் நேரம்)
 • யாம் அறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழிபோல் இனிதாவது எங்கும் காணோம்.
 • ஐக்கிய இராச்சியத்தில் தமிழ்த்துறையை நிறுவுவதற்கான நிதிப் பங்களிப்பிற்காக எம்மால் மேற்கொள்ளப்படும் முத்தமிழ் மாலை

Where will the money go?

 • This is a fundraising project for Tamil Studies at SOAS University hosted by Thalaikkol Nadanaalayam.
 • We are taking this opportunity to show the talents of our young Tamils and raise funds for this cause.
 • All funds raised through this campaign will be a part of the SOAS Tamil Studies endowment fund.

Images and video

SOAS Tamil Studies endowment fund

 • All funds raised through this campaign will be a part of the SOAS Tamil Studies endowment fund.
 • A total £10million fund is needed to secure Tamil Studies at SOAS.
 • To learn more, please visit https://soas.hubbub.net/p/TamilStudies/

Rewards

 • E-Certificates will be issued to all donors by TamilStudiesUK.

Contact

 • Miss Purvaja Sivakumar
 • Telephone – 07405 472 666
 • Email - purvajas@gmail.com