The CAT Project (The Croatian Alexander Technique Project)

Back me up to start my education! / Podržite početak mog školovanja!

 • €6,404

  pledged of €5,800

  • 54

   users

  • 0

   left

This project received pledges on Mon 29 Feb 2016Short summary / Ukratko

This crowdfunding project is about promoting F.M. Alexander - Technique. My big wish is to be an Alexander teacher in Croatia. For now, in Croatia there is no trained personnel in this field and several enthusiasts are trying to promote this method among the professions that need it the most (musicians, singers, actors, dancers, dentists, surgeons, managers ...).

The main objective of the project:

Start my education by studying  one semester on Alexander Technique School in Freiburg.

The long-term objective of the project:

Complete the entire three-year education, become an Alexander teacher and assist the establishment of an Alexander Technique School in Croatia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ovim projektom nastojim promovirati F.M.Alexander-Tehniku u Hrvatskoj. Želja mi je postati Alexander učitelj. Kod nas zasad ne postoji educirani kadar iz područja Alexander Tehnike, a nekolicina entuzijasta pokušava promovirati ovu metodu među profesijama kojima je ona najpotrebnija (muzičari, pjevači, glumci, plesači, zubari, kirurzi, menad).

Glavni cilj projekta

Započeti edukaciju odlaskom na jedan semestar u školu za Alexander Tehniku.

Dugoročni cilj projekta

Završiti cjelokupno trogodišnje školovanje, postati Alexander učitelj i pomagati osnivanju škole za Alexander Tehniku u Hrvatskoj.

About me / O meni

My name is Ana, I am a physiotherapist and osteopath. Since 2011, and on my first contact with the Alexander Technique, I knew I wanted to be an Alexander teacher.

During seven years of the experience working as a physiotherapist in practice of physical therapy and rehabilitation in Zagreb and Samobor, I constantly attended additional trainings in the field of manual medicine and therapy and now I am a graduate student at the Academy of Osteopathy. 

As a permanent participant of the Alexander Technique seminars (Alexander-Technik Ausbildung, Freiburg, Germany), I recognize it as an excellent method in my future work with my patients. By learning the Alexandar method a patient is actually helping themselves, which of course can be complemented by manual therapy.

----------------------------------------------------------

    Moje ime je Ana, po zanimanju sam fizioterapeut, a uskoro i osteopat. Još od mog prvog kontakta sa Alexander Tehnikom znala sam da je to nešto o čemu želim učiti i čime se želim baviti.

Tijekom sedmogodišnjeg iskustva radeći kao fizioterapeut u praksi fizikalne terapije i rehabilitacije u Zagrebu i Samoboru, redovito sam pohađala dodatnu edukaciju iz područja manualne medicine i terapije i trenutno sam apsolventica na Akademiji osteopatije.

Kao stalna polaznica seminara Alexander Tehnike (Alexander-Technik Ausbildung, Freiburg, Njemačka), prepoznajem ju kao izvrsnu metodu u budućem radu s korisnicima, metodu kojom pacijent zapravo pomaže sam sebi, a kojom se manualna terapija može upotpuniti.


MY STORY / Moja priča 

Hm, hm...I could write an essay about my story but it is not recommended! It has to be short:) I will just say that for our society in Croatia it would be valuable to have an Alexander teacher. Since I am aware that this campaign is very personal, I've tried to reach some institutions to explain this whole project to them and to see if they are willing to support me. It was very interesting thing to do and I've got the support of all of the ones that I have contacted.                                              

Here they are... 

Supporters - Dance Academy Zagreb, Dance studios - Jazzelle, Hot Chocolate and Point, Music school Ferdo Livadić Samobor, City of Samobor, LADO - National Folk Dance Ensemble of Croatia, Association "Pozitiva Samobor", Youth Council of Samobor

Now we need some backers!

In 2014, I established a collaboration with Dance Academy students in Zagreb, in order to present them the values of manual therapy and topics of controlled coordination, biomechanics and physiology in dancing. During that project I have informed the Dance Academy students on the possibilities and advantages of using Alexander technique in their work. Their extremely positive feedback proved that there is a real and great need for this line of work and soon we had organised a visit from Ms Aranka Fortwangler, giving the students an opportunity to personally work with an Alexander teacher.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hmhm...mogla bih napisati cijeli esej o ovome svemu ali nije preporučeno! :) Trebalo bi biti kratko! Mišljenja sam da bi naše društvo imalo koristi od ovakvog profesionalnog kadra. Svjesna sam da je ovaj projekt vrlo osoban jer tražim zapravo stipendiranje svojeg školovanja no, pokušala sam naglasiti tu društvenu važnost kontaktirajući institucije kojima bi projekt mogao biti zanimljiv te sam dobila njihovu podršku.

A oni su...
Podržavatelji projekta - Plesna Akademija Zagreb, Plesni klubovi Jazzelle, Point i Vruća čokolada, Glazbena škola Ferdo Livadić iz Samobora, Grad Samobor, Folklorni ansambl LADO, Udruga Pozitiva Samobor, Savjet mladih Samobor, Stomatološka ordinacija 32 Zdrava te Dentallab Kraljević.


                               Sada tražimo donatore! 

    Godine 2014. uspostavila sam suradnju sa studentima Plesne akademije u Zagrebu nastojeći im približiti manualnu terapiju te teme smislene koordinacije, biomehanike i fiziologije tijela pri plesu. U sklopu te suradnje informirala sam studente i o mogućnostima rada sa Alexander tehnikom. Bilo je potpuno jasno da su interes i potrebe za takvom vrstom rada vrlo velike te smo ubrzo organizirali i posjet gđe Aranke Fortwangler Zagrebu kako bi studenti imali prilike raditi s Alexander učiteljem.

MONEY WILL GO FOR / novac ide za

The money will go for expenses relating to school fees, travel and living costs in one semester period.

School fee - 1.350,00 EUR

Travel costs (bus, train, plane) - 400,00 EUR

Rent - 1.200,00 EUR

Living costs and health insurance - 2.850,00 EUR

Whatever amount raised it will be used for educational purposes only!

-------------------------------------------------------

Sakupljenim novcem pokriti ću troškove školarine, puta te troškove življenja u periodu jednog semestra.

Školarina - 1.350,00 EUR

Troškovi puta (autobus, vlak, avion) - 400 EUR

Stanarina - 1.200,00 EUR

Troškovi življenja - 2.850,00 EUR

Koji god iznos da sakupim, koristit će se u svrhu edukacije!

Rewards / nagrade

We've prepared some simple rewards. We thought it would be cool that for your donation you get a cotton bag, post card or badge with this line on it:        

                                                  So that you can brag about it :)

So, here is how they will look like:

Or, if you are living in Samobor or Zagreb area, for your donation I will give you my free time and you'll get a free treatment!

For students of music, dance and dramatic art academies I am offering workshop on topic of body awareness.

-------------------------------------------------------------

Pripremili smo zgodne, no jednostavne nagrade. Mislili smo da bi bilo guba :) da za donaciju dobijete razglednicu, bedž ili platnenu torbu!

Ili, živite li u blizini Samobora ili Zagreba, za donaciju vam poklanjam svoje slobodno vrijeme kroz tretman! 

Za studente glazbe, plesa i glume nudim  radionicu na temu svjesnosti tijela.

ABOUT THE ALEXANDER TECHNIQUE / o alexander tehnici

The Alexander Technique is an educational, experiential and cognitive method of working on yourself and on your body. Using the Alexander Technique through the learning process we learn how to sit better; how to stand, walk, run better; how to play an instrument, sing or dance better, and all that without unnecessary muscle tension that limits us and leads to a variety of painful conditions.

The Alexander Technique is especially effective in artistic professions (musicians, singers, actors, dancers ...) due to the demanding and complex physical movements that people make within these professions, but it is really applicable to everyone.

Throughout this process of changing ourselves and changing our wrong habits of posture, the Alexander teacher can be our guide and a tutor.Alexander Tehnika je pedagoška, iskustvena i spoznajna metoda rada na samome sebi, odnosno na svome tijelu. Pomoću Alexander Tehnike kroz proces učenja učimo kako se bolje pokretati, sjediti, stajati, svirati instrument, pjevati, plesati, a bez nepotrebnih mišićnih napetosti koje nas ograničavaju i dovode do raznih bolnih stanja.  

Alexander tehnika osobito je učinkovita kod umjetničkih profesija (muzičari, pjevači, glumci, plesači…) zbog zahtjevnijih i složenijih fizičkih pokreta koje osobe tih zanimanja rade u usporedbi s drugima, ali primjenjiva je zaista na svima. 

U cijelom tom procesu mijenjanja sebe i naših pogrešnih navika držanja, pomaže nam upravo Alexander učitelj.Find us here  / pronaĐite nas na

www.lunatum-studio.hr

FacebookFollow us to find out how we're doing

Pratite daljnja događanja!


Help ME succeed! / PodrŽite moj cilj!

If you are not able to donate but want to help, you can always share this project with anyone you think would support me – on Twitter, Facebook, LinkedIn, by email, telephone, in a chat over the fence or on your blog!

THANK YOU!

----------------------------------------------------

Ako niste u mogućnosti direktno donirati, uvijek možete pomoći tako da dijelite informaciju o ovom projektu gdjegod možete - na Twitteru, Facebooku, LinkedInu, e-mailom, telefonski, u razgovoru sa susjedom preko ograde ili na svojem blogu!

HVALA VAM!